Szkoła nie posiada osobowości prawnej i prowadzi gospodarkę finansową na zasadzie jednostki budżetowej rozliczając się z budżetem Powiatu Opatowskiego.

Szkoła dysponuje nieruchomościami stanowiącą własność Powiatu Opatowskiego.