Rada Rodziców

Rada Rodziców Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie, działa na podstawie artykułów 53 i 54 Ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991r. (Dz. U. Nr 425, z późniejszymi zmianami)