Szkoła zatrudnia pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych.

Pracownicy pedagogiczni:

 • nauczyciele, 
 • pedagog szkolny, 
 • bibliotekarz.

Pracownicy niepedagogiczni:

 • główny księgowy, 
 • starszy ksiegowy,
 • księgowy,
 • referent, 
 • kierownik administracyjny,
 • kasjer,
 • obsługa kuchni, 
 • sprzątaczki, 
 • konserwator, 
 • dozorca,